Drainage

Onlangs is een gedeelte van het bloembollenland van ons bedrijf gedraineerd.
Na 16 weken te zijn geïnundeerd en gedeeltelijk gedraineerd (zie foto) is het land in goede conditie voor de teelt van diverse bolgewassen.

Terug naar nieuwsberichten